Reproduim a continuació l’editorial d’aquest primer número signada per la presidenta del PEN Català i directora de la publicació, Dolors Oller.

Editorial

Aquest paper que, conservant-ne el títol, reprèn en format i to diferent l’anterior Catalan Writing, expressa la continuada voluntat de ser un senyal de vida: som aquí des de fa segles, hem donat noms i obres al patrimoni cultural d’Europa i ens sentim hereus de les narracions fundacionals que des de la llengua catalana han anat constituint l’imaginari europeu.

Les tres grans cròniques catalanes medievals ens avalen com a nació despresa de l’imperi carolingi, i el relat personal del rei Jaume I ens dóna el testimoni d’una ja molt civilitzada veu subjectiva al servei de la memòria i de la perdurabilitat d’una forma de ser significativa. Ramon Llull és l’esperit inspirat que, com Dante amb l’italià, va construir el català literari en eloqüència vulgar, un espai lingüístic de la romania occidental que ha produït textos poètics, narratius, jurídics i socials que constitueixen el testimoni documental de l’existència d’una història particular que forma part de la història europea.

Ara el català continua essent una llengua viva a Catalunya i a les illes balears, al país valencià i a l’estat d’Andorra, així com també, i encara que en presència mínima, a la regió rossellonesa de França i a l’Alguer d’Itàlia. Tenim doncs un domini lingüístic, una existència que flueix més enllà dels estats i dels seus interessos polítics, i una llengua que, per sobre de les varietats i de les diferents denominacions interessades que se li vulguin donar, constitueix un espai on l’esperit s’escriu i es revela a sí mateix en un codi específic, i en unes relacions diferencials.

Aquesta publicació doncs vol expressar les manifestacions literàries d’aquest esperit. Però, tot i que per tradició i per vocació tenim molt present el nostre patrimoni escrit, aquesta nova represa respon a una necessitat contemporània: comunicar, fer conèixer, transferir les produccions del sistema literari català, la societat que el compon i les individualitats que hi treballen, així com també manifestar les relacions que manté amb altres veus i amb altres àmbits del sistema literari global i internacional.

Voldríem que aquest nou Catalan Writing pogués arribar a constituir-se com un punt de referència informatiu: àgil, consistent, perspicaç. Amb sentit crític però també amb un cert sentit de l’humor i de la relativitat intrínseca a tot fenomen estètic. El PEN Català i l’Institut Ramon Llull, promotor i suport d’aquesta represa, coincideixen en la intenció d’una col·laboració continuada, i esperen que l’acollida i la implicació de tots els actius del nostre sistema literari aportin a aquest nou Catalan Writing els materials i les condicions necessàries per a la seva continuïtat.

Dolors Oller