El govern Rajoy vol prohibir els memes? O es tracta d’una simplificació alarmista? Mirem de prop què hi ha, abans de contestar. El que hi ha és una proposició no de llei que el Partit Popular ha registrat al Congrés dels Diputats. L’acord proposat diu: “El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de valorar una posible modificación de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen con objeto de adaptarla a la realidad social y al desarrollo tecnológico producido desde su promulgación”.  L’exposició de motius deixa clar en quin sentit han d’anar les modificacions legislatives que caldria “valorar”: les innovacions tecnològiques, diu, han donat com a resultat la vulneració del dret  a la intimitat i del dret a la imatge a causa de “la subida de imágenes a terceros sin el consentimiento de sus titulares”. El PP s’ha afanyat a aclarir que les restriccions s’han d’adreçar només a les imatges insultants o amenaçants. La pregunta inicial queda, doncs, contestada: potser no volen prohibir publicar imatges de polítics a Internet però sí sotmetre-les a vigilància i possible penalització. Si no és prohibir els memes, s’hi acosta.

La qüestió no és, naturalment, negar que els drets a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge hagin de tenir protecció. La qüestió és que la intenció de fer una regulació específica pensant en Internet o les xarxes socials apunta cap a una més que probable retallada de la llibertat d’expressió. Tal com es diu des de la Plataforma espanyola en defensa de la llibertat d’expressió, “l’experiència ens indica que quan es regula Internet de manera específica, el resultat és una retallada de drets i llibertats que després és molt difícil de revertir”.  Una passa més en la direcció de les lleis mordassa del PP.

Una proposició no de llei no és un text normatiu. Ara bé: un text d’aquestes característiques, presentat pel grup parlamentari del partit governant, s’utilitza per anunciar les intencions del govern. El “nou” govern Rajoy posarà en marxa la modificació legislativa. És un govern, però, que no té majoria absoluta a la Cambra. Serà interessant veure si els partits que, per activa o per passiva, han fet possible la seva investidura el segueixen per aquest camí.

meme

Més informació:

– Número del Butlletí de les Corts Espanyoles amb el text de la proposició no de llei del Grup Popular

– Valoració de la proposta per part de la “Plataforma en defensa de la libertad de información

– La notícia al diari digital “Público”

– Article sobre els retrocessos de la llibertat d’expressió a Espanya, per Margalida Capellà a “The Dissident Blog”