Jesús-Tortosa, 1996. Graduada en Humanitats amb Menció en Estudis Moderns i Contemporanis i Estudis de Pensament per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment gestiona la comunicació i la coordinació del PEN Català.