Borriana, 1953. És llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor, amb premi extraordinari, per la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. Ha publicat novel·les, poesia i teatre, així com llibres de text i estudis sobre Raimon i els clàssics. Ha editat obres d’Artur Perucho, Francesc de P. Burguera, Joan Alfons Gil Albors. Ha publicat versions de Francesc Eiximenis, recreacions de Tirant lo Blanc i traduccions. Ha format part del Grup d’Alt Nivell sobre Multilingüisme de la Comissió Europea (20016-2007), on va exposar una ponència en defensa de les llengües europees qualificades com a regionals o minoritàries. També ha sigut comissari d’una magna exposició sobre Vicent Andrés Estellés.
És membre del PEN Català, de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, de la Sociedad General de Autores de España, del Centro Español de Derechos Reprográficos i de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, institució de la qual ha sigut vicepresident en dos mandats.