Enguany, l’Assemblea General de l’ICORN (Xarxa Internacional de Ciutats Refugi) se celebrarà el 4 de juny i de forma virtual a causa de la situació extraordinària causada per la COVID-19. Gemma Rodríguez participarà de l’esdeveniment com a representant del PEN Català i de la ciutat de Barcelona.

El títol de la trobada –que havia de tenir lloc a Berlín trenta anys després de la caiguda del mur– és “Writing the future”. Aquest lema apunta la necessitat àmpliament percebuda de canvis en el transcurs d’esdeveniments al món actual i també suggereix que tots podem tenir un paper actiu en la conformació del nostre futur comú.

Diversos escriptors, periodistes, artistes, defensors dels drets humans, coordinadors de la ciutat, representants polítics, organitzacions de la societat civil, socis i observadors debatran sobre temes com la llibertat d’expressió i exploraran les millors pràctiques en matèria de protecció i promoció d’escriptors i artistes en risc.