L’ONU calcula que el 40 % de les 6.700 llengües que es parlen al món estan en perill de desaparèixer, fet que significa una pèrdua de diversitat no només lingüística, sinó també social, política i cultural. L’amenaça de desaparició planeja de manera notòria sobre el conjunt que des d’Occident hem anomenat llengües indígenes, una categoria sorgida de la colonització que, segons l’autora, ha col·laborat a minoritzar i folkloritzar les llengües parlades per les més de set mil nacions del món que no conformen un estat.
En aquesta sessió, Yásnaya Elena Aguilar Gil parla sobre la situació política i cultural dels pobles originaris a Mèxic i ens convida a imaginar formes de convivència que desplacin el monolingüisme i s’obrin a la diversitat. Data i lloc: 03705/2023. CCCB, Barcelona