El PEN, com a coordinador del projecte europeu “Be (P)art. Grow with arts“, es reunirà el dia 21 de maig amb l’European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

L’agència està preparant un catàleg sobre el suport de la Unió Europea al sector del llibre que inclourà l’aportació de Be (P)art. La idea és enfortir la presència del sector literari en els programes que formen part d’Europa Creativa.