El passat dia 10 de març el Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics del PEN Català va realitzar una reunió oberta a tots aquells que estiguessin interessats en algun dels seus projectes. Varen participar-hi nombrosos traductors que, en molts dels casos, eren també professors de les diverses facultats de traducció del territori lingüístic català i representants de la Institució de les Lletres Catalanes i de l’Institut Ramon Llull. A més, moltes altres persones van excusar la seva presència per motius personals o de feina (malauradament la reunió coincidia amb el congrés de Vic dedicat a dones i traducció).

Els membres permanents del CtDL van presentar el marc d’actuació del Comitè i les activitats previstes per l’any 2005. Actualment es treballa en tres àmbits:

  • les trobades sobre traducció (A l’ombra de la diversitat)
  • la pàgina web de traduccions de i al català;
  • les trobades d’escriptors sobre la Mediterrània (Habitar la Mediterrània)

Totes aquestes activitats volen respondre a les necessitats reals del col.lectiu de traductors tan catalans com estrangers que tradueixen del català. La reunió, per tant, tenia com a objectiu primari recollir els parers, els suggeriments, les crítiques i les propostes de cara a establir una col.laboració cada cop més estreta amb tots els professionals de la traducció literària sobretot pel que fa a la construcció i manteniment de la nostra pàgina web en la qual els traductors són i han de continuar sent els protagonistes.

La trobada va ser molt útil i entusiasmadora pels comentaris positius cosa que ens encoratja a continuar treballant. Els comentaris i les aportacions dels presents sobre les idees generals del Comitè, sobre la majoria de tasques programades i sobre la qualitat i les possibilitats de desenvolupament de la nostra pàgina web, faran millorar i ampliar les activitats del Comitè per ajustar-les als interessos dels traductors.

Alguns dels presents van incidir especialment en la recuperació de les traduccions històriques realitzades pels nostres grans traductors clàssics (Riba, etc.). Un dels aspectes més positius de la reunió va ser l’alt grau de compromís que els presents varen demostrar al llarg de la trobada i que ja s’ha començat a concretar amb actuacions individuals i institucionals. Hem encetat converses amb els degans i deganes d’algunes Facultats de Traducció de cara a establir un acord marc amb el PEN per dur a terme activitats conjuntes i perquè els estudiants pugui fer pràctiques al PEN.

Convidem a totes les persones interessades a visitar la nostra pàgina web i fer-nos arribar totes aquelles idees i aportacions que considerin escaients. No ens cansarem de repetir que el nostre Comitè, i el seu referent internacional, han de significar per a tots i cada un dels traductors i escriptors una possibilitat més de tenir una finestra oberta al món.

Feu-nos arribar els contactes i les adreces d’amics i coneguts que considereu que puguin estar interessats en el tema.

Moltes gràcies. Us mantindrem informats.

per Rossend Arqués