La primera sessió del cicle Llibres per canviar el món es va obrir amb la conferència La civilització: Ars generalis ultima, de Ramon Llull, càrrec de Josep M. Ruiz Simon, que va ser presentat per Albert Soler.