La publicació “Corrupció, Impunitat, Silenci: La guerra contra els periodistes mexicans” és el resultat d’un projecte d’investigació conjunt del Programa Internacional de Drets Humans (IHRP) de la Facultat de Dret a la Universitat de Toronto i del PEN de Canadà.

Resum executiu de l’informe

Fins seixanta-sis periodistes mexicans han estat assassinats des de que el president Calderón va llançar el seu “guerra contra les drogues”, després de prendre possessió del seu càrrec a finals de 2006. Durant aquest període, les campanyes d’alta militarització, sobretot als estats de la frontera amb els EUA, van causar altíssims nivells de violència i una situació de constants amenaces i violència en contra de periodistes. Una part ínfima d’aquests crims és degudament investigada, i molt menys jutjada, tot i les promeses de les successives presidències d’acabar amb la impunitat vergonyosa del país. Per comptes de complir amb aquestes promeses, el govern ha enganyat tant els observadors internacionals com als seus propis ciutadans, amb reformes falses que aconsegueixen molt poc per aturar la crisi de drets humans que no fa altra cosa que empitjorar. En aquestes circumstàncies extraordinàries, els periodistes mexicans han fet front també a les lleis que limiten la seva llibertat d’expressió i moltes vegades silencien els seus intents de divulgar la corrupció local i estatal. Per tant, és impossible obtenir informacions exactes sobre la guerra contra les drogues. Davant d’aquesta crisi, el govern mexicà no ha fet les reformes que podrien protegir els periodistes, ans el contrari, ha jutjat periodistes per haver infringit les lleis sobre els mitjans de comunicació a Mèxic.

Aquest informe examina les raons per les quals la jove democràcia mexicana no ha pogut fer front a les fonts de la seva corrupció interna i a la llarga cultura d’evasió i inacció. També analitza les mancances de l’estat en la protecció dels periodistes de l’extrema violència a què s’enfronten per part d’organitzacions de narcotràfic i agents estatals corruptes, els quals cometen els més visibles atacs a la llibertat d’expressió, gaudint d’una impunitat gairebé absoluta. L’informe conclou que Mèxic està violant una gran quantitat d’obligacions de dret internacional, dels drets humans, incloent el dret a la vida i a la llibertat d’expressió.