Agressió oficial a la llengua catalana en la comunitat autònoma d’Aragó (Espanya).

A les comarques de la Franja d’Aragó, amb una població de 47.000 persones, la llengua catalana s’ha parlat històricament. El 90% de la població adulta coneix i parla el català.

Ara fa un mes, el govern de l’Aragó ha aprovat un decret segons el qual la llengua catalana passa a denominar-se L.A.P.A.O. (“llengua aragonesa pròpia de l’Aragó  oriental), negant-li tota vinculació amb la llengua catalana, en flagrant contradicció amb el que estableix la ciència lingüística. Més encara, suprimeix l’ensenyament de la llengua en les escoles.

Les dues accions vulneren el que estableix el Manifest de Girona de Drets Lingüístics: que la llengua d’una comunitat, en el seu territori, té dret a ser ensenyada a l’escola, prestigiada als mitjans de comunicació i defensada políticament.

Si la llengua perd el nom, la grafia (el LAPAO s’escriu fonèticament!), el prestigi, l’ensenyament i la pertinença a un univers cultural compartit, és obvi que està condemnada a la desaparició. Els ajuntaments de la Franja han elevat una protesta oficial al govern aragonès.

El fet té antecedents. Durant la dictadura de Franco, la llengua catalana hi va ser denominada “chapurriau” (que significa una manera ordinària i incorrecta de parlar); malgrat això, es va conservar i transmetre a la següent generació. Amb la democràcia, es va reconèixer com a català i es va introduir a l’escola com a matèria curricular.

Aquest fet coincideix amb l’ofensiva política per trencar la immersió lingüística en català a les escoles de tots els territoris de parla catalana: el País Valencià, les Illes Balears i Catalunya, malgrat la protesta de la comunitat educativa i de les famílies. La llei Wert, ara en tràmit, presenta una agressió suplementària, perquè el ministeri es reserva la potestat de fixar els continguts de les matèries troncals –història, literatura, llengua…–, com a manera de forçar l’”espanyolització” dels alumnes, que és la voluntat principal del govern espanyol, clarament expressada pel ministre responsable.