Malgrat la situació de dificultats del nostre entorn, el PEN Català es projecta cap al futur per continuar exercint la diplomàcia cultural arreu i essent un punt de referència per als escriptors i escriptores del país, amb uns objectius ben definits i amb programes que involucrin tot el col·lectiu. En aquest sentit, el PEN Català vol encara un nou repte de futur, tot ampliant la seva tasca i treballant ben al costat d’editors, de periodistes i guionistes, per tal d’anar-nos adaptant també  als nous reptes del món de l’escriptura.

El PEN Català celebra els seus 90 anys d’existència amb una sèrie d’activitats que tenen com a seu la Biblioteca de Catalunya. Malgrat la incertesa de futur que està vivint l’entitat, la voluntat del PEN és la de fer visible la seva feina continuada i compromesa al llarg de tots aquests anys en què l’entitat ha viscut moments de tota mena, i que ha comptat entre els seus membres amb els principals escriptors de la literatura catalana.

  • La primera de les activitats és l’exposició “Presència i diàleg de la literatura catalana al món. PEN Català, 90 anys”,  una mostra amb què l’entitat pretén difondre el seu patrimoni i exhibir la seva pròpia història, que ha transcorregut paral·lela a la del país, treballant i vetllant en tot el territori lingüístic per la llibertat d’expressió i opinió, la defensa dels drets lingüístics i la difusió de la literatura catalana arreu del món.

L’Exposició,  que obre el 12 de març i que durarà fins al 10 d’abril, s’ha concebut amb material del fons del PEN Català i d’altres fons privats. La mostra s’ha estructurat en 6 àmbits  en els quals, des de diferents perspectives, s’explica la trajectòria de l’entitat, des que va ser fundada el 1922, un any després de la creació del PEN Internacional a Londres, per contribuir a acostar les nacions i els escriptors, fins a la celebració d’aquests 90 anys.

El primer dels àmbits, “El PEN Català, una xarxa internacional d’escriptors”, destaca l’any de la fundació de l’entitat, el 1922, i la seva missió per crear complicitats i treballar conjuntament amb institucions i entitats per promoure la literatura i la cultura arreu.

El segon, “Diplomàcia Cultural”, acosta el PEN a la seva funció més relacional de la cultura catalana a nivell nacional i internacional, a través de la xarxa de centres i escriptors del mateix PEN.

El tercer espai de la mostra, “Compromís amb la literatura”, posa èmfasi en l’intercanvi entre cultures i  tradicions literàries,  un treball  que el PEN Català,  com a part integrant del PEN Internacional, membre consultiu a l’ONU i  la UNESCO, ha mantingut ferm amb projectes de sensibilització que impliquen la comunitat PEN, el teixit associatiu i la ciutadania, tot treballant per acostar la literatura a tots els àmbits de la societat.

La constància per defensar la llibertat  d’expressió en tots els camps de les lletres forma part  dels objectius del PEN Català, que en aquest quart espai, “Llibertat d’opinió i expressió”,  es palesa el seguiment acurat de les violacions dels Drets Humans comeses contra els escriptors i  periodistes.

El cinquè bloc, “Salvaguarda del patrimoni literari i lingüístic català”,  recull en una sèrie de documents, el treball i  l’esforç que fa l’entitat per a la salvaguarda del nostre patrimoni  literari dins i fora  de Catalunya, amb projectes propis  i amb la presència i participació  activa de l’entitat en tota mena d’esdeveniments culturals. A través del Comitè de Traducció i Drets Lingüístics, El PEN Català ha liderat  projectes de caràcter internacional com la Declaració  Universal dels Drets Lingüístics (1996) i  més recentment, el Manifest de Girona (2011), decàleg sobre el respecte d’aquests drets.

Finalment, la mostra recull les publicacions que el PEN Català ha portat a terme aquests anys per tal de donar visibilitat a tots els projectes, accions, iniciatives i  opinions que tenen a veure amb els objectius amb què el PEN Català treballa des dels inicis.

La segona gran activitat prevista a la Biblioteca de Catalunya tindrà lloc el proper 8 d’abril amb la conferència “El PEN i la societat literària catalana: sis punts d’inflexió”, que l’escriptor i professor de la UOC, Jaume Subirana,  impartirà en aquest espai.

En aquests enllaços podeu trobar algunes cròniques de l’exposició:

ALTRES ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL 90 ANIVERSARI

Del 7 de juny al 31 d’agost, al carrer del Carme, una instal·lació de Perejaume dedicada als drets lingüístics i la llibertat d’expressió commemora els 90 anys del PEN Català.