L’associació crea la primera plataforma digital europea per al desenvolupament d’audiències joves adreçada a organitzacions literàries.

El mes de març  de 2018, i en el marc del projecte europeu Engage! Young Producers, el PEN Català va llançar una convocatòria a escala europea per recopilar casos de bones pràctiques amb públic jove-adolescent en l’àmbit literari. Més de 100 organitzacions culturals van respondre a la crida. Actualment, el projecte compta amb un catàleg de més de 50 casos d’estudi amb adolescents i gent jove dels quals se n’han seleccionat una vintena que han estat analitzats en més profunditat. La web pionera a Europa està disponible en anglès i en català, i l’objectiu és fer-la crèixer amb les vostres aportacions, així que des del PEN Català fem una crida a la participació i us animem a enviar els vostres projectes aquí.

Alguns d’aquests projectes sorgeixen per iniciativa d’un grup de joves com és el cas d’Scomodo, una revista mensual gratuïta amb més de 400 estudiants, tant de secundària com universitaris, implicats en la seva producció. O Turfu Les Éditions, una editorial especialitzada en autors novells que va néixer com un projecte de l’Institut Lycée Pilote a França.  Entre els casos també trobem organitzacions que incorporen gent jove als seus òrgans de govern com l’anglès Roundhouse. Altres projectes s’adrecen a col·lectius exclosos de l’accés a la cultura, com és el cas de The Poetry Project, un taller de poesia obert a joves de parla persa procedents d’assentaments de refugiats a Berlín. I casos que treballen la transversalitat educació-cultura on trobem projectes ja consolidats com En Residència de residències d’artistes amb centres educatius, o Versembrant, una escola itinerant que vol despertar la consciència crítica dels joves a través de la música rap implementant la seva filosofia en diferents assignatures escolars com ara la història, la llengua catalana o la llengua espanyola.