El passat 17 de juliol es va convocar, en un acte presidit pels consellers d’Educació i Cultura, Josep Gonzàlez-Cambray i Natàlia Garriga, a totes les entitats que configuren el Consell Nacional de la Lectura per tal de tirar endavant el Pla Nacional del Llibre i la Lectura.

Davant les mancances dels hàbits lectors, i en paral·lel al Pla Nacional de la Llengua, s’estan elaborant projectes que ajudin a revertir la disminució de lectors en llengua catalana. El Pla Nacional del Llibre i la Lectura té com a objectiu fomentar l’hàbit lector i incrementar els índexs de lectura.

Anteriorment, ja van existir altres plans de lectura impulsats des del Departament de Cultura, però no s’havia comptat amb el Departament d’Educació, part fonamental en la cadena de creació de futurs lectors. Amb aquest propòsit, el Pla parteix de l’Acord de Govern de 14 de juliol de 2020, que va aprovar l’elaboració del Pla Nacional del Llibre i la Lectura, la creació del Consell Nacional de la Lectura i va encarregar-ne al Departament de Cultura, en coordinació amb el Departament d’Educació, l’elaboració mitjançant la Institució de les Lletres Catalanes. El procediment pretén ser més participatiu i compta amb un grup impulsor i grups de treball, relacionats amb el món del llibre i la lectura. Hi ha 46 vocalies: 23 corresponents a les diverses administracions amb competències en l’àmbit del llibre i el foment de la lectura i 23 corresponents a entitats, tant de l’àmbit cultural com educatiu.

La feina de fons la realitzaran els anomenats grups de treball que treballaran sobre les principals problemàtiques del foment de la lectura i faran propostes amb l’horitzó de tenir un pla l’abril de l’any 2023. EL PEN Català forma part de l’equip anomenat “Creadors” integrat per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya, Escrivim, els Guionistes Associats de Catalunya i l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC). Per tal de garantir els interessos dels creadors, treballarem de manera consensuada i ens hem repartit
en diferents grups de treball, especialment, en “Els creadors”, la “Promoció del llibre i la lectura”, “La indústria” i el “Reconeixement, revalorització, prestigi” dels deu àmbits de treball.

Podeu trobar més informació a: https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/ambit-sectorial/pla-nacional-del-llibre-i-la-lectura-de-catalunya/
Si voleu fer arribar les vostres aportacions, podeu escriure a Helena Pol: helenapol@pencatala.cat. Representant del PEN Català en el Pla Nacional del Llibre i la Lectura.