En poques setmanes el Parlament de Catalunya haurà de discutir i votar la “Proposta per presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per reconèixer al nostre ordenament legal el crim d’ecocidi i donar suport a la iniciativa adreçada a l’Estatut de Roma per incorporar-lo al Tribunal Penal Internacional”.

Des del PEN Català ens sumem a la crida de la Xarxa per la Justícia Climàtica i Stop Ecocidi i altres entitats  als grups polítics democràtics representats al Parlament perquè valorin la importància d’aquesta decisió en l’actual context de crisi climàtica i ecològica, local i global.

Pots trobar tota la informació al respecte i també sumar-te a aquest crida en aquest enllaç