El projecte Engage! Young Producers, pretén establir models i metodologies de treball aprofitables per al sector cultural i literari en audiències joves. Per a aconseguir-ho, s’ha fet una convocatòria a escala europea per tal de recollir casos de bones pràctiques en biblioteques, sales de lectura, teatres, festivals, etc. En total, i durant un termini de 30 mesos, s’han recollit més de 80 casos de bones pràctiques. D’aquests, se n’han analitzat i  recollit 24 en el document de Diagnosi i anàlisi de bones pràctiques amb joves en el sector literari, en que han participat Pepe Zapata i Andrea Granell (SGCult).

D’altra banda, avui també es fa públic l’Informe analític sobre el projecte Engage!, realitzat per Nil Barutel i Nicolás Barbieri. Aquest document analitza els factors més rellevants del conjunt d’iniciatives de bones pràctiques detectades pel projecte i que es troben recollides al web del projecte. Per dur a terme l’anàlisi, s’ha fet una revisió d’un total de 40 iniciatives de deu països, així com entrevistes a algunes de les persones responsables d’aquests projectes.

A més d’aquests dos informes, l’anàlisi d’Engage! Young Producers es completa amb l’article escrit per Gemma Rodríguez sobre participació cultural i joves, fet també a partir dels casos d’estudi del mateix projecte.