En els moments més difícils el PEN Català ha vetllat, al llarg de la seva història, per garantir la solidaritat entre escriptors. Ara més que mai, i davant la situació i els efectes que a poc a poc la pandèmia ocasionada per la Covid-19 està provocant en el nostre sector, des del PEN volem contribuir a ajudar els socis i les sòcies de la nostra entitat.

Aquest any s’han cancel·lat una quantitat important d’activitats literàries, s’han posposat terminis de presentació de premis literaris, s’han tancat suplements a la premsa escrita on molts autors col·laboraven, així com també s’han vist afectats contractes editorials. Aquests són alguns dels motius pels quals molts dels nostres escriptors han deixat de rebre ingressos regulars per la seva tasca. Llibreries, editorials o gestors culturals estan veient-se directament afectats per aquesta nova realitat, però de tota la cadena del sector cultural, la situació més vulnerable (i sovint, la més oblidada) és la que pateixen els nostres escriptors, sobretot aquells que tenen la literatura com a única font d’ingressos.

Per aquests motius el PEN Català ha creat un fons d’emergència per donar suport als socis i sòcies de l’entitat.

El fons d’emergència tindrà un import total de 10.000 euros, que es destinaran a 10 ajuts d’un import de 1.000 euros cadascun. Aquest fons està destinat a narradors, poetes, traductors, periodistes culturals, dramaturgs o guionistes que siguin socis i sòcies del PEN Català.

Els sol·licitants hauran d’enviar un correu electrònic a la nostra entitat (pen@pencatala.cat) en el qual demanen acollir-se a aquest ajut abans del dia 15 d’octubre de 2020. En el correu, els sol·licitants hauran d’adjuntar un document en el qual s’exposin els motius de la seva sol·licitud i una breu explicació del projecte literari en què estan treballant actualment. L’assumpte del correu haurà de ser “SOL·LICITUD FONS D’EMERGÈNCIA”.

El soci o sòcia que rebi l’ajut es compromet, a canvi, a participar en alguna de les activitats de la nostra entitat que tindran lloc al llarg del curs 2020/2021.

Un comitè valorarà les peticions rebudes i, en cas de no poder atendre-les totes, es prioritzaran aquells/es autors/es que tinguin com a única font d’ingressos la seva tasca en l’àmbit literari o que es trobin en situacions de major vulnerabilitat. El comitè podrà demanar més documentació als sol·licitants si ho considera necessari per prendre una decisió.