Dimarts 13 de desembre Juan Daniel Treminio i Jairo Videa, com a beneficiaris del Programa Escriptor Acollit, van compartir una jornada d’una hora amb l’alumnat de primer de batxillerat de l’Institut Joaquima Pla Farreras de Sant Cugat del Vallès.

La xerrada es va fer amb un grup de 30 alumnes per l’assignatura de Problemàtiques Socials, on entre altres coses es tracten els Drets Humans. Aquesta sessió es va centrar en el dret a la llibertat d’expressió, Videa i Treminio van explicar la seva experiència personal, com a periodistes a Nicaragua, la creació del mitjà digital Coyuntura i com la seva feina d’explicar críticament la situació del país i el deteriorament dels drets humans i com es van veure obligats a exiliar-se, primerament a Hondures i després a Barcelona.

Treminio va convidar a l’alumnat a comprometres i estar informats amb tot allò que passa al seu voltant i a no donar per fet els drets humans, que sempre s’ha de lluitar per la defensa d’aquests, ja que en qualsevol moment es poden veure limitats o vulnerats. Van emfatitzar que la gent jove han de ser crítics i estar molt alerta i que prenguin mesures directes quan vegin un atac cap als drets i llibertats.

També van parlar de la carrera de periodisme, que van remarcar que és molt bonica i gratificant, i que malgrat que ells l’exerceixen en un país com Nicaragua, els animaven a estudiar-la.

Després d’aquesta xerrada, un grup d’estudiants de tercer i quart d’ESO, dins del projecte Ambassadors de la Unió Europea, els hi van fer una entrevista per conèixer la seva experiència.