En el marc del 74è Congrés Mundial del PEN que se celebra del 17 al 22 a la capital colombiana de Bogotà, Josep M. Terricabras, vocal de la Junta del PEN Català, ha estat elegit president del Comitè Internacional de Traduccions i Drets Lingüístics. Amb aquest nomenament, el PEN Català consolida el seu posicionament al capdavant dels centres PEN més actius i aconsegueix, un cop més, que Catalunya tingui un lloc privilegiat en un fòrum tant prestigiós com el PEN Internacional.

En el seu discurs de presentació, Terricabras ha marcat com a línies estratègiques d’actuació del comité: la defensa de les llengües com el dret humà principal i primordial i el seguiment i ampliació dels suports a la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, promoguda pel PEN Català el 1996, acceptada per molts governs d’arreu del món i traduïda a més de 15 llengües.

Dins el treball concret del comitè Terricabras aposta per continuar i extendre el projecte DIVERSITY de traduccions, explorar noves possibilitats ‘acció junt amb el representant del PEN a Nacions Unides, així com expandir les activitats el comitè cap a zones del món actualment marginades, com per exemple el continent africà.

El PEN Internacional, fundat a Londres el 1921, és l’única organització mundial d’escriptors. El seu objectiu és promoure la cooperació i la comprensió intel·lectuals entre escriptors per tal de ressaltar el paper fonamental de la literatura en el desenvolupament de la cultura al món i, alhora, defensar-la de les nombroses amenaces contra la seva supervivència que la vida moderna comporta. Com que la cooperació cultural internacional en el terreny de la literatura i el desenvolupament de la comprensió no pot existir sense llibertat d’expressió, el PEN actua com una poderosa veu que s’oposa a la censura política i parla pels escriptors perseguits, empresonats, i de vegades assassinats, pel simple fet d’expressar les seves opinions. I que defensa el dret a existir i viure plenament de totes les llengües i les literatures. El PEN Internacional és una organització estrictament no política, té estatus consultiu a la UNESCO i en el conjunt d’organitzacions de l’ONU. Està compost per 140 centres repartits en més de 100 països,

El PEN Internacional compta amb quatre comitès permanents: el Comitè d’Escriptors Empresonats; el Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics, el Comitè d’Escriptors per la Pau, i el Comitè de Dones Escriptores.