Dignitat humana

La dignitat humana està en la llibertat,
perquè ella mateixa és atractiva.

Per això s’ ha d’anar en contra d’aquells
qui ofeguen idees en nom del capital
i de les religions.

La veu i la paraula són el passaport cap a la raó
que moltes vegades han volgut ofegar.

Digueu, com Galileu:
«No obstant això, es mou.»

Fina R. Palau