“Llull a la Ciutat Nova” és un espectacle de creació col·lectiva, un viatge real i simbòlic fet amb l’aportació de les idees de totes les persones que hi han participat: immigrants de diversos països i joves actors professionals. L’obra, de Teresa Vilardell i Miquel Casamayor, ha comptat amb la participació d’immigrants de Senegal, Iran, Pakistan, Colòmbia, Rússia, Ucraïna i l’Equador i s’ha construït a partir del corpus lul·lià i de les històries dels mateixos protagonistes. Es tracta d’un espectacle de teatre social en tretze llengües diverses que ha format part del projecte social del Teatre Nacional de Catalunya.

Teresa Vilardell i Miquel Casamayor s’han inspirat en el Llibre del Gentil i dels Tres Savis –un diàleg entre un jueu, un cristià, i un musulmà–, però també en el Desconhort, on es debat entre el diàleg i la imposició violenta de les idees. Llull ha estat mestre de moltes coses i també a posar en primer pla la realitat i les diferències amb l’Altre. El contacte amb els immigrats va néixer a través de Migra Studium, un centre social dels jesuïtes situat al Barri Gòtic que promou el diàleg intercultural i que ofereix als immigrants suport en diferents àmbits. Més enllà del resultat escènic –realista, innovador i transformador–, la trobada entre aquesta dotzena d’actors ha suposat un repte per diversos motius: d’una banda, tots els actors interpreten o llegeixen en llengua catalana sigui quina sigui la seva procedència i, de l’altra, per a alguns dels participants aquesta ha estat la primera interpretació damunt d’un escenari.

Aquest projecte ha comptat amb el suport i la col·laboració del PEN Català, que en valora molt positivament el resultat. El PEN Català dóna suport iniciatives com aquesta, perquè promouen el diàleg intercultural i el patrimoni literari català.

Informació al web del TNC