Aquest dijous 3 d’octubre, Milthon Robles, periodista hondureny resident a Barcelona dins del Programa Escriptor Acollit del PEN Català, ha ofert uns tallers de ràdio a 60 estudiants de 2n d’ESO del Institut Viladomat.

Aquesta activitat s’emmarca dins de l’ assignatura de comunicació que els alumnes del Viladomat cursen durant el primer trimestre de l’any escolar i està impulsada pel projecte europeu Engage! del PEN Català, que vol promoure l’apropiació de la literatura per part dels adolescents com a eina d’expressió de la seva creativitat i de les seves aspiracions.

El títol de l’activitat, “Tallers de ràdio i comunicació: Una mirada sobre la llibertat d’expressió i els Drets Humans”, descriu l’òptica des de la qual s’ha volgut abordar aquest mitjà de comunicació. Desprès de les nocions bàsiques sobre la història de la ràdio i les seves característiques tècniques, el taller s’ha centrat en el rol que, en el passat, havien tingut les ràdios comunitàries per fer sentir la veu de la dissidència en països dominats per dictadures (com la llegendària Radio Pirenaica durant la dictadura franquista) i també sobre el rol que aquestes ràdios desenvolupen, encara ara, com a emissores més properes a la vida ciutadana.

Després d’aquesta a primera sessió teòrica dels tallers de ràdio, feta a les aules del institut, se n’impartirà una segona de pràctica, que es farà als estudis de l’emissora GranVia Ràdio amb la participació de Milthon Robles i també del director de la ràdio, Joan Nadales. Als estudis de ràdio, els estudiants del Viladomat es dividiran en grups i presentaran, en directe, el programa de ràdio que cada grup hagi elaborat amb el suport dels professors.