La Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una proposició ni de llei, presentada pel grup del Bloc per Mallorca i PSM-Verds per a donar recolzament a la Xarxa Internacional de Ciutats Refugi. Amb aquesta iniciativa, el Parlament manifesta la seva voluntat que les Balears esdevinguin una terra de refugi per a escriptors perseguits per la seva obra.