El PEN Català i el Col·legi de Periodistes de Catalunya  signen un conveni per a la difusió i organització d’activitats. També s’intercanviaran informació sobre comunicació, periodisme i literatura i se cediran les instal·lacions.

La presidenta del PEN Català, Carme Arenas i la Degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet, han signat avui, dimarts 27 de juny, a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya, un conveni de col·laboració amb els objectius d‘organitzar reunions periòdiques per a la difusió d’actes i la formació; l’ intercanvi d’informació sobre comunicació, periodisme i literatura;  i cedir mútuament les seves instal·lacions per a l’organització d’aquests actes conjunts.
Amb aquest acord de col·laboració es manifesta de manera formal la col·laboració en la difusió de diverses activitats que ja s’estaven portant a terme entre ambdues entitats.

El PEN Català va ser fundat el 1922. És un plataforma per a la projecció internacional de la literatura i dels escriptors i escriptores dels territoris de parla catalana que treballa per a la defensa de la llibertat d’expressió, els drets lingüístics, la lluita i salvaguarda del patrimoni literari català i l’intercanvi i mutu coneixement entre literatures. L’organització forma part del PEN Internacional, una organització amb seu a Londres, que gaudeix d’estatus consultiu especial a l’ONU i a la UNESCO.

El Col·legi de Periodistes de Catalunya és una organització professional creada el 1985 que té com a objectius aprofundir en la millora de les condicions en què els periodistes i les periodistes duen a terme el seu treball, la defensa del dret de la ciutadania  a rebre informació veraç, independent, contrastada i èticament incontestables; i la prestació de serveis professionals, assistencials i d’altres àmbits als seus col·legiats i col·legiades.