Les nostres reivindicacions van més enllà de la quantitat d’hores dedicades a la matèria comuna de llengua catalana i literatura del batxillerat. Estem seriosament preocupats per la residualització de la literatura catalana en l’ensenyament i en la nostra societat cultural.

Col·lectiu Pere Quart

Des del PEN Català ens adherim al Manifest SOS literatura a l’ensenyament, promogut pel Col·lectiu Pere Quart. El manifest defensa de la presència de la literatura a l’aula i sol·licita que es valori de manera efectiva, amb la dedicació horària pertinent, recuperant així les tres hores setmanals al batxillerat. Que es valori com un saber que cal trasmetre per a la Secundària i, a Batxillerat, molt especialment. Que es vetlli perquè aquest saber no resti diluït en els currículums. I finalment que s’estableixin les condicions perquè s’imparteixi de forma que desvetlli l’interès, es fomenti la creativitat, la sensibilitat i el coneixement envers el nostre patrimoni literari.

Llegeix el Manifest SOS literatura a l’ensenyament

Adhereix-t’hi