El PEN Català ha elaborat aquest informe per analitzar l’estat actual de la llibertat d’expressió a Espanya tenint en compte els estàndards europeus i, en particular, la nova regulació del discurs de l’odi. L’informe pretén analitzar el marc jurídic actualment en vigor, sense afegir valoracions, de manera que serveixi de base al debat que s’ha d’establir dins el PEN. Així, es podrà adoptar una posició comuna que garanteixi a la vegada el legítim exercici de la llibertat d’expressió i la dignitat dels col·lectius més vulnerables.

Llegeix l’informe sencer.
L’informe també ha estat publicat al web del PEN Internacional.