Taula rodona al festival Kosmopolis 08 amb Narcís Comadira, Antònia Vicens, Elias Khoury, Russell Banks, Francesc Bellmunt – Barcelona, CCCB, 23 d’octubre del 2008 a les 20:30h. 

Proposta inicial del debat

Ens proposem de repensar de nou les velles polèmiques entre literatura i compromís. Però ni el sentit ni la funció de la literatura en un temps de canvis accelerats no són fàcils de definir. El punt de partida inicial no pot ser altre que preguntar-nos quin és el valor que la societat atorga avui a la literatura i si encara conserva la seva capacitat d’influència.

Ens interessa subratllar també les diferències del món contemporani. En una banda tenim el món desenvolupat i democràtic, on el compromís s’articula avui d’una manera molt diferent que en el temps de prohibicions, imposicions ideològiques o conflictes armats. No s’ha d’oblidar, però, que especialment Europa porta una càrrega de memòria històrica molt feixuga i que el compromís avui també pot voler dir la lluita contra l’amnèsia i els silencis. Una altra característica dels països occidentals és la facilitat de divulgació d’informacions, però alhora també el control de tots els canals de comunicació (premsa, televisió, distribució i venda de llibres). La possibilitat d’influir en la societat va estretament lligada a la capacitat d’arribar als grans circuïts de la informació. En comparació amb els països desenvolupats, en les societats que viuen avui una situació de crisi oberta, el rol dels escriptors és necessàriament molt diferent. El compromís, quan un posicionament pot significar posar en perill la pròpia vida o la llibertat, ja no és una qüestió d’actitud. Tampoc no hem d’oblidar un continent com l’Àfrica, on la falta d’alfabetització i d’estructures culturals fa que els escriptors no puguin aconseguir la divulgació de les seves opinions a gran escala dins de la seva pròpia societat. L’absència de la llengua escrita significa realment que la literatura no existeix? Què passa amb la literatura oral? Com es transmet el llegat literari per aquesta via i quina és la incidència dels relats sobre la societat en aquest cas?

Aquesta taula rodona hauria d’ajudar a definir el concepte de compromís a través de l’escriptura i la influència que puguin tenir en la societat les opinions expressades en les obres d’art. La literatura, per poder divulgar les seves idees a l’opinió pública, s’ha servit i se serveix d’altres canals que permeten accedir també a les persones que no llegeixen llibres. És evident que sense la col·laboració de la premsa els autors literaris difícilment arribarien a obtenir el ressò que a vegades adquireixen fins i tot en qüestions merament polítiques. Però el mitjà d’expressió que ha donat a les obres literàries un canal de sortida més propi, més adequat per divulgar la mirada literària, és el cinema. Proposem que el debat s’articuli a partir de la tria de fragments d’algunes pel·lícules compromeses amb els moments en què l’art es va fer servir per incidir en la societat.

per Simona Skrabec