La Universitat d’Alacant ha organitzat durant anys nombrosos  actes a la seva seu de La Nucia. Amb el Simposi Internacional d’Anàlisi de Discurs els dies 10, 11 i 12 de desembre de 2007 s’inicia un cicle de Jornades sobre traductologia, de cadència bianual.

La Universitat d’Alacant ha organitzat durant anys nombroses Jornades i Simposis a la seva seu de La Nucia, on es manté un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la població, que cedeix les instal·lacions de la casa de la cultura i el grandiós auditori municipal, recentment construït. Entre els precedents hi ha diverses jornades de sociolingüística, de lingüística històrica i ensenyament de llengües, entre altres temàtiques, on han participat especialistes de primer rengle com ara Joan Solà UB/ IEC), José Antonio Pascual (USal/Un. Carlos III), Antoni Ferrando (UV), Manuel Pérez Saldanya (UV), Jordi Colomina (UA) o Josep M. Nadal (UdGirona), i algunes actes dels quals han estat publicades (per l’editorial Marfil i per l’IIIFV en la col·lecció Symposia Philologica).

Amb aquestes Jornades, que tindran lloc els dies 10, 11 i 12 de desembre de 2007, s’inicia un cicle de Jornades sobre traductologia, de cadència bianual, adreçades a un públic d’estudiants universitaris i de professors d’ensenyaments mitjans de les comarques de La Marina i L’Alacantí principalment. Els organitzadors concediran crèdits universitaris per l’assistència i la participació activa en els actes. A més, els actes culturals seran oberts al públic en general, en una comarca on hi ha un turisme establert durant l’any, sobretot d’origen alemany.

En aquesta primera edició, l’eix vertebrador de les Jornades és la traducció literària. Un centre especial d’interès serà la traducció del Diccionari per a ociosos de Joan Fuster a diverses llengües (espanyol, anglès, italià i, la traducció farncesa, en procés de realització pel professor de la Universitat Paul Valéry Jean Marie Barberà). Sota la coordinació de Vicent Salvador (UJI), s’ha organitzat un programa de conferències, taules rodones, tallers i espectacles culturals, amb la participació d’especialistes rellevants.

Hi ha previstes, a més, altres activitats culturals com presentació del número 40 de la revista filològica Caplletra, que dedica un monogràfic a les relacions entre traductologia i anàlisi del discurs), lectura de poemes de Salem Zenia (poeta bereber argelià, Pen Club) i recital de poesia alemanya-catalana: “Grans temps, malaguanyats”de Daniel Mangual.

L’activitat és organitzada per l’institut IVITRA de la universitat d’Alacant, dirigit pel profesor Vicent Martines, i aprofita els recursos de la seu d’aquesta Universitat en La Nucia i les instal·lacions cedides per l’Ajuntament de la localitat. Hi ha també la col·laboració de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i del Pen Club Català.

per Vicent Salvador Liern

Més informació a: