En la taula rodona hi participaren Rafael Argullol, Rossend Arqués i el mateix Comadira, tot excusant l’absència per motius personals d’Antoni Marí i de Maria de las Nieves Muñiz. La primera part de l’acte se centrà en la importància filosòfica i literària de l’autor italià, precisament perquè, en el seu cas, poesia i pensament van junts i no és possible separar-los, com fan alguns crítics. Barcelona, CCCB, 2004.

 

La poesia vehicula i problematitza la radicalitat filosòfica que ell va desplegar d’una manera més extensa i clara en les pàgines del seu Zibaldone di pensieri, les quals, però, segueixen i fonamenten la creació dels Cants. La segona part, en canvi, va ser dedicada a comentar la traducció per part de Comadira, partint de l’explicació de la seva “teoria” traductòria i de l’anàlisi de la versió de l’Infinit, un dels poemes més intensos de la poesia mundial.

Amb l’ajuda, a més, de les preguntes del públic sobre les solucions adoptades en les versions d’aquest i d’altres poemes, el poeta-traductor va fer entrar els presents al taller de traducció de la poesia leopardiana, tot presentant-ne el seu progrés al bell mig de dubtes i incerteses fins arribar a la millor opció, tot tenint clar des del primer moment que el resultat final no podia ser inferior a l’original des de cap punt de vista.

La vetllada es va cloure amb una copa de cava Leopardi, ofert per l’empresa Llopart de Sant Sadurní.