En aquesta pàgina trobareu tota la informació referent a la trobada del Comitè de Traducció i Drets Lingüístics del PEN Internacional.
Acta de la Trobada Internacional. (english) (français) (español)
Ponències dels participants (english) (français)