El PEN Català i la ciutat de Barcelona van participar el passat 26 i 27 d’octubre en el X Aniversari del Programa Basc d’Acollida Temporal a Defensors i Defensores dels Drets Humans a través de Gemma Rodríguez, directora del programa Escriptor Acollit del PEN Català, Jairo Videa i Juan Daniel Treminio, ambdós periodistes i codirectors del mitjà digital Coyuntura.

El dia 26 d’octubre, tots tres van assistir a un taller d’intercanvi i reflexió sobre lliberat d’expressió i ciberseguretet. L’espai va estar dinamitzat pel Programa de Defensores Digitals que, juntament amb Calala Fondo de Mujeres, han realitzat l’informe “Recomanacions sobre Seguretat Digital i Protecció Integral Feminista en els programes de reubicació de Defensores de DDHH”. Aquest fou un espai participatiu en el qual es va aprofundir en els desafiaments que existeixen en relació amb la intersecció entre la Protecció Integral Feminista, les tecnologies de la relació, la informació i la comunicació (TRIC) i la seguretat digital.

El dia 27 d’octubre, Judit Salas (Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona) també va participar en un acte amb la relatora especial de les Nacions Unides per a les persones defensores del Drets Humans, Mary Lawlor. Lawlor va participar també en l’últim acte d’aquestes jornades, presidit per la Consellera d’Igualtat, Justícia i Polítiques Socials de Govern Basc, Beatriz Artolazabal.

Pots recuperar l’última conferència aquí!

Foto de: David Llistar