Els dies 9 i 10 de juny la Xarxa Asil.Cat organitza el Seminari El dret d’asil a Europa: models i reptes en l’acollida de persones amb necessitats de protecció internacional, amb l’objectiu d’analitzar i comparar diferents sistemes d’acollida europeus per tal d’avançar cap a la definició d’una política pública en matèria de protecció internacional a Catalunya. El Seminari posarà èmfasi en l’acollida de refugiats a Europa i el paper de les administracions públiques i podrà seguir-se via streaming.

Aquestes jornades se centren en l’anàlisi de diferents models de gestió, pública i/o privada, en l’acollida de persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades a Europa i es debatrà sobre el paper que han de tenir els municipis i les regions amb aquestes persones. Es posarà èmfasi en els col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat contemplats a la normativa europea en matèria d’asil, com són les víctimes de tortura, les víctimes del tràfic d’éssers humans, els menors no acompanyats, els refugiats d’edat avançada, les persones LGBTI o les persones amb trastorns psíquics.

El Seminari parteix de la Directiva Europea 2013/33/UE, segons la qual s’aproven normes per a l’acollida dels sol·licitants de protecció internacional, i s’adreça al personal tècnic i polític de les administracions públiques, membres del món acadèmic i personal d’entitats especialitzades en l’àmbit de l’asil, la immigració i els drets humans, així com a qualsevol persona interessada en la matèria.

La xarxa Asil.cat és un conjunt d’entitats organitzades de forma voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, amb l’objectiu de defensar el dret d’asil a Catalunya i els drets de les persones que han patit un desplaçament forçat fruit de greus vulneracions dels seus drets humans. El seu objectiu és millorar les capacitats d’acollida de la societat catalana de les persones sol·licitants de protecció internacional i d’apatrídia, refugiades, apàtrides, persones denegades de la protecció internacional, a través del reconeixement dels seus drets a través de la realització d’activitats d’assistència, atenció, incidència, formació i de sensibilització. Les entitats que la formen són ACATHI, Accem, Associació EXIL, CCAR, Fundació ACSAR, SICAR i PEN Català.

Web d’Asil.cat