Sí! El nostre web s'adapta a dispositius mòbils, però encara està en desenvolupament. Per veure-la ara correctament, consulta-la des d'una mida de pantalla major de 1100px ; )

Manifest de Girona

L’any 1996, el PEN Català, junt amb el CIEMEN i el Club d’Amics de la UNESCO van redactar i editar la Declaració Universal dels Drets Lingüístics. Quinze anys després, el PEN Internacional, a partir de l’impuls del PEN Català, ha promogut el Manifest de Girona, un decàleg que recull i actualitza els punts fonamentals d’aquella declaració:

  1. La diversitat lingüística és un patrimoni de la humanitat, que ha de ser valorat i protegit.
  2. El respecte per totes les llengües i cultures és fonamental en el procés de construcció i manteniment del diàleg i de la pau en el món.
  3. Cada persona aprèn a parlar en el si d’una comunitat que li dóna la vida, la llengua, la cultura i la identitat.
  4. Les diverses llengües i els diversos parlars no són només mitjans de comunicació; també són el medi en què els humans creixen i les cultures es construeixen.
  5. Tota comunitat lingüística té dret que la seva llengua sigui utilitzada com a oficial en el seu territori.
  6. L’ensenyament escolar ha de contribuir a prestigiar la llengua parlada per la comunitat lingüística del territori.
  7. El coneixement generalitzat de diverses llengües per part dels ciutadans és un objectiu desitjable, perquè afavoreix l’empatia i l’obertura intel•lectual, alhora que contribueix a un coneixement més profund de la llengua pròpia.
  8. La traducció de textos –particularment dels grans textos de les diverses cultures– representa un element molt important en el necessari procés de més coneixement i respecte entre els humans.
  9. Els mitjans de comunicació són altaveus privilegiats a l’hora de fer efectiva la diversitat lingüística i de prestigiar-la amb competència i rigor.
  10. El dret a l’ús i protecció de la pròpia llengua ha de ser reconegut per les Nacions Unides com un dels drets humans fonamentals.