Sí! El nostre web s'adapta a dispositius mòbils, però encara està en desenvolupament. Per veure-la ara correctament, consulta-la des d'una mida de pantalla major de 1100px ; )

En l’àmbit dels drets lingüístics, el PEN Català treballa per:

  1. Promoure el coneixement i el reconeixement dels drets col·lectius dels pobles.
  2. Promoure actuacions de solidaritat envers els pobles oprimits.
  3. Organitzar i patrocinar estudis, publicacions, seminaris, congressos, campanyes de solidaritat i exposicions que ajudin a difondre els postulats dels drets col·lectius dels pobles i, especialment, els lingüístics.
  4. Prestar suport a les iniciatives que, tot i no dependre del PEN Català, s’adiguin amb els seus objectius.
  5. Col·laborar amb el Translation and Linguistic Rights Committee del PEN Internacional en la difusió de les llengües i de les cultures minoritàries i ajudar a la resolució dels conflictes en què sovint es troben implicades.
  6. Fer un seguiment de l’evolució de l’estat de les llengües i de la conflictivitat lingüística al món.
  7. Difondre els valors de solidaritat, convivència pacífica i respecte a la dignitat dels pobles.