Sí! El nostre web s'adapta a dispositius mòbils, però encara està en desenvolupament. Per veure-la ara correctament, consulta-la des d'una mida de pantalla major de 1100px ; )

Declaració Universal dels Drets Lingüístics

Els dies 6 al 8 de juny de 1996 es reuniren a Barcelona 61 ONG, 41 Centres PEN i 40 experts en dret lingüístic de tot el món. La convocatòria de la Conferència Mundial de Drets Lingüístics (CMDL) fou una iniciativa del Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics del PEN Club Internacional i el CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions), amb el suport moral i tècnic de la UNESCO.

L’Assemblea de Participants de la CMDL aprovà la Declaració Universal de Drets Lingüístics (DUDL) per aclamació en un acte celebrat el dia 6 de juny al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Els delegats de les ONG, Centres PEN i experts firmaren el document en el mateix acte, al final del qual lliuraren el text i el plec de signatures al senyor Andri Isaksson representant oficial del Director General de la UNESCO. D’aquesta manera l’àmbit associatiu no governamental ha posat sobre la taula de la UNESCO un text perquè esdevingui el punt de partida del treball dels experts governamentals. Tot plegat no hagués estat possible sense la confluència dels objectius en la línia de treball que, a l’interior de la UNESCO, havia iniciat el projecte Linguapax.

Dos dies després, el 8 de juny, a l’auditori de La Pedrera, aquella plataforma d’ONG, centres PEN i experts decidí de crear un Comitè de Seguiment de la Declaració Universal de Drets Lingüístics (CSDUDL). Un mes després el senyor Frederic Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO, rebé els organitzadors de la CMDL i acollia, d’aquesta manera, el text i el procés.

La Declaració (PDF)