En referència a Mites, Jordi Sarsanedas explicava amb aquestes paraules la intenció subjacent a l’obra que havia de situar-lo en la primera línea de la jove creació literària catalana de l’època: “El mite és principalment aquella mena de literatura en la qual els personatges i els fets tenen al voltant seu una aura de rara i prodigiosa significació”. Sota l’impacte de la seva mort, ens adonem que la seva figura, com la dels personatges en les seves ficcions, té també per a nosaltres “una aura de rara i prodigiosa significació”, no pas per esdevenir un mite del món imaginari de la literatura, sinó perquè representa una figura fonamental per a la societat cultural i literària del nostre món real.

Persona d’una àmplia i variada cultura, la seva feina competent a diversos àmbits de la societat intel·lectual catalana en els anys de la postguerra més immediata, significa, per a les generacions següents, un exemple i un punt de referència d’alt valor moral, intel·lectual i poètic, de compromís i generositat. Per això, i perquè el PEN Català li deu tots els anys que com a soci i com a President li va dedicar, volem deixar constància agraïda i emocionada pel seu mestratge, pel seu exemple i pel conjunt de la seva obra. I estem segurs que, pel que fa a la seva gran qualitat poètica, s’acomplirà també el desig que un dia ell mateix va manifestar: “M’agradaria que els llibres quedessin, perquè la feina si té conseqüències és en la gent, i si alguna utilitat té tot plegat, doncs magnífic. Tinc l’esperança que els llibres quedin en un racó de biblioteca i alguna vegada algú els obri”.

Dolors Oller
Presidenta del PEN Català