El PEN Internacional s’uneix al centre català en la preocupació per la limitació de la llibertat d’expressió i de drets fonamentals que aquesta nova llei comporta.

Avui, 1 de juliol de 2015, entra en vigor la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, popularment coneguda com la “llei mordassa”. Aquesta llei, que va ser aprovada l’11 de desembre de 2014 gràcies a la majoria absoluta del Partit Popular, dóna prioritat en tot moment a la seguretat ciutadana (deixant que el concepte sigui interpretat subjectivament) per sobre d’altres drets fonamentals.

L’oposició política, i totes les entitats de la societat civil que han protestat l’aprovació de la llei, han volgut posar de manifest que la finalitat d’aquesta és, entre d’altres, criminalitzar la protesta, la crítica i la dissidència; restringir desproporcionadament el dret de reunió i de manifestació; ampliar l’autoritat de les forces policials i governamentals i afavorir-ne la impunitat o bé legalitzar les “devolucions en calent” dels immigrants a la frontera de Ceuta i Melilla.

Les innombrables infraccions que contempla la llei, de caire totalment divers entre elles, estan penalitzades amb multes que poden arribar fins a 600.000€, tot equiparant, per exemple, activitats de protesta a favor de la justícia social amb actes delictius com el tràfic d’armes.

El PEN Català expressa el seu rebuig a aquesta llei, perquè considera que pot representar un greu atemptat a la llibertat d’expressió i als drets humans fonamentals.

* Per a més informació llegiu les observacions sobre la Llei de Seguretat Ciutadana elaborades per l’Institut de Drets Humans de Cataluya –IDHC i Rights International Spain-RIS.

—————————- English version:  

Today, July 1, 2015, enters into force in Spain the Organic Law of Protection of Public Security, popularly known as the “gag law.” This law, that passed on December 11, 2014, thanks to the absolute majority of the Popular Party, always gives priority to public safety (a concept that is left to subjectively interpretation) over other fundamental rights.

As the pleas from rights groups and the United Nations to this ominous law have stressed, it is undermining the rights to peaceful protest and to collectively express an opinion, fundamental to the existence of a free and democratic society.

The purpose of the new law appears to be, among other things, the criminalization of protest, criticism and dissent. It restricts disproportionately the right of assembly and demonstration; expands the authority of the police and government, fosters impunity and legalizes “hot returns” of migrants at the border in Ceuta and Melilla.

The law legislates on numerous offenses, some of them not comparable between them as, for example, protest activities in favour of social justice and criminal acts such as trafficking weapons.

The sanction for the listed offences can rise up to € 600,000. The Catalan PEN expresses its rejection to this law and considers that it represents a serious attack to freedom of expression and to the fundamental human rights.