En el marc del Dia Orwell, que el PEN Català commemora cada any amb el CCCB, Timothy Garton Ash, intel·lectual internacionalment reconegut i autor del llibre Libertad de palabra. Diez principios para un mundo conectado (Tusquets, 2017), parlarà de les amenaces i els debats que envolten la llibertat d’expressió, com l’auge electoral dels populismes de dretes, les lleis contra el llenguatge de l’odi o els conflictes entre humor i religió.

Liisa Past, 2009. CC-BY

Liisa Past, 2009. CC-BY

Més informació