El pròxim 23 de febrer alumnes de 3r d’ESO de l’IES Lluís Vives de Barcelona faran dos tallers de ràdio i podcast amb els periodistes nicaragüencs Jairo Videa i Juan Daniel Treminio. Els coneixements i experiència de Videa i Treminio ajudaran a tractar el tema dels mitjans de comunicació, curricular a aquest curs de l’ensenyament secundari obligatori, d’una manera pràctica i entenedora.