El passat dia 8 de setembre, el PEN Català va participar en la primera de les reunions virtuals emmarcades dins de les “ICORN Digital Sessions 2020”. Gemma Rodríguez, Secretària General de l’entitat, va representar el PEN durant la trobada, que va agrupar diversos coordinadors i escriptors refugiats de l’ICORN (Xarxa Internacional de Ciutats Refugi).

Aquesta sessió va suposar una oportunitat per debatre sobre temes com què suposa una residència ICORN, quines oportunitats ofereix una residència tant per a ciutats com per a residents, què poden esperar de la residència els escriptors i artistes com es divideixen els rols i les responsabilitats entre la ciutat de refugi, el resident i l’ICORN.