El volum “El món és vostre, només us cal voluntat per a conquerir-lo” neix, d’una banda, amb motiu de l’Any Bertrana (en aquest cas, la commemoració del 125è aniversari del naixement d’Aurora Bertrana) i, de l’altra, de la tasca del PEN Català donant llum a textos d’escriptors catalans. Els textos van acompanyats d’imatges (manuscrits, retrats, dibuixos, etc.) que reforcen encara més el desig de “fer baixar al carrer” autors i textos que ocupen i han d’ocupar el lloc que els pertoca a la literatura catalana.

Descarrega l’àlbum

En aquest cas, el volum parteix del treball d’investigació que Adriana Bàrcia va desenvolupar en el marc del Doctorat de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona. La recerca es va basar en l’edició i l’estudi de les conferències dels anys trenta sobre feminisme i viatges d’Aurora Bertrana conservades al Fons Bertrana de la Universitat de Girona. Es tracta de textos fins ara inèdits i amb finalitat oral. Així mateix, són documents reveladors de la figura de Bertrana en un període concret de la seva vida que ve marcat per la tornada del viatge a la Polinèsia i la implicació a la vida social, cultural i política d’un país en plena efervescència, això és, la preguerra. De les conferències que es van estudiar, s’han seleccionat les més significatives per tal de dibuixar el “prototipus d’intel·lectual moderna” que personificava Bertrana.

El títol del volum s’ha extret d’una de les conferències en què l’autora convida al viatge, que concep com a base essencial perquè homes i dones n’extreguin una instrucció i una visió concreta de viure i veure el món.