169 vots a favor i 24 en contra avalen l’actual Junta Directiva per iniciar les accions legals pertinents contra l’antiga presidenta

L’assemblea del PEN Català, reunida de forma extraordinària el dimarts dia 11 de juny de 2019 a la tarda, ha acordat per 169 vots a favor, 24 en contra i 5 vot en blanc autoritzar la Junta per a “l’exercici, en nom de l’Associació, de l’acció de responsabilitat prevista en l’Article 322-17 del Codi Civil de Catalunya contra la Sra. Carme Arenas Noguera pel rescabalament dels danys econòmics causats a l’associació PEN Català, durant l’exercici per part seva dels càrrecs de Presidenta i Secretària General de la Junta Directiva de l’entitat”. Aquesta autorització faculta la Junta a trobar una solució pactada entre les parts en qualsevol moment.

L’assemblea es va celebrar al Col·legi de Periodistes i hi assistiren 100 socis, mentre que 101 varen delegar el seu vot.  A petició dels socis, la votació va ser secreta. La Junta agraeix l’alta participació dels socis i sòcies, que amb aquest exercici de democràcia interna han donat un clar senyal d’implicació i responsabilitat i reforcen l’entitat.