La llum del sol
projectada als barrots
escriu un nom
de llibertat molt tènue.

Quatre ombres de nit negra.

David Figueres