El principi bàsic i fundacional dels Estatuts del PEN Internacional afirma que «la literatura no té fronteres». Tradicionalment s’han considerat aquestes fronteres com els límits que separen països i pobles. Per a moltes dones d’arreu del món —i per a gairebé totes les dones fins fa relativament poc— la primera i última frontera —i potser la més poderosa— era la porta de casa: la casa dels pares o del marit.

Perquè les dones gaudeixin de la lliure expressió, del dret a llegir i a escriure, cal que tinguin el dret a moure’s tant físicament com social i intel·lectualment. Hi ha pocs sistemes socials que no mirin amb hostilitat una dona que camina sola.

El PEN considera que la violència contra les dones, en qualsevol forma, tant dins les parets de la llar com en l’àmbit públic, crea formes perilloses de censura. A tot el món, la cultura, la religió i la tradició són valorades sovint per damunt dels drets humans i utilitzades com a arguments per fomentar o per defensar el perjudici a dones i nenes.

El PEN Internacional considera que l’acte de silenciar una persona suposa negar-ne l’existència. És una forma de mort. La humanitat queda minvada i deficient, sense l’expressió plena i lliure de la creativitat i dels coneixements de les dones.

EL PEN INTERNACIONAL DONA SUPORT ALS PRINCIPIS SEGÜENTS RECONEGUTS INTERNACIONALMENT:

  1. NO VIOLÈNCIA: Posar fi a la violència contra les dones i les nenes en qualsevol de les seves formes, inclosa la legal, la física, la sexual, la psicològica, la verbal i la digital. Fomentar un entorn en el qual les dones i les nenes es puguin expressar lliurement. Garantir que qualsevol violència de gènere serà investigada de manera exhaustiva i que serà castigada, i que les víctimes en seran compensades.
  2. SEGURETAT: Protegir les escriptores i les periodistes i combatre la impunitat dels actes violents i l’assetjament contra escriptores i periodistes al món i a la xarxa.
  3. EDUCACIÓ: Eliminar la disparitat entre gèneres a tots els nivells educatius, tot fomentant el ple accés a una educació de qualitat per a totes les dones i les nenes i garantint que les dones puguin exercir plenament els seus drets educatius de llegir i escriure.
  4. IGUALTAT: Garantir que les dones tinguin els mateixos drets que els homes davant la llei. Condemnar qualsevol forma de discriminació contra les dones i prendre totes les mesures necessàries per eliminar-la i garantir la plena igualtat de tothom per mitjà del desenvolupament i la promoció de les escriptores.
  5. ACCÉS: Garantir que les dones gaudeixin del mateix accés a tota la gamma de drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals que fan possible la seva participació lliure i plena i el seu reconeixement públic en tots els mitjans i en tot l’espectre de formes literàries. També, garantir la igualtat en l’accés de les dones i les noies a tot tipus de mitjans per assegurar la llibertat d’expressió.
  6. PARITAT: Promoure una participació econòmica igualitària de les escriptores i garantir que a escriptores i periodistes se les contracti i se les pagui en les mateixes condicions que els seus col·legues homes i sense cap mena de discriminació.

Traducció: Carme Arenas

Aprovat al 83è Congrés del PEN Internacional a LVIV (Ucraïna), el setembre de 2017