El dia 2 de juliol es va signar el conveni entre el PEN Català i l’Ajuntament de Palma per posar en marxa el Programa Escriptor Refugiat a Palma.

L’any 2008 començàrem les gestions entre diputats del Parlament de les Illes Balears i regidors de l’Ajuntament de Palma per fer-los conèixer la Xarxa de Ciutats Refugi ICORN amb la finalitat que Palma pogués ser terra d’acolliment per algun dels escriptors perseguits, amenaçats o censurats al seu país d’origen. Les converses, contactes i informacions arribaren a bon terme quan els regidors de l’Ajuntament de Palma, el Sr. Eberhard Grosske Fiol, de l’Àrea de Benestar Social, Participació i Cultura, i la Sra. Nanda Ramon Tous, delegada de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, decidiren que Palma podria ser un municipi de la Xarxa ICORN, per la qual cosa en el Ple de l’Ajuntament de Palma en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2008, es va adoptar l’acord d’adherir-se a la Xarxa. La signatura del conveni va tenir lloc dia 2 de juliol a les onze del matí, entre el PEN Català, representat per la seva Secretària General, Carme Arenas, i l’Ajuntament de Palma amb la presència del Sr. Helge Lunde, secretari del l’ICORN.

Al vespre, al pati de Can Oms de Palma, hi va haver un recital de poemes, per tal de celebrar la signatura del coveni, en què hi participaren els poetes Antònia Vicens, Miquel Àngel Llauger, Sebastià Perelló i Biel Florit amb un convidat especial i significatiu: el poeta de Zimbawee, Chenjerai Hove, refugiat actualment a Noruega. Va presentar l’acte Biel Mesquida i s’afegiren al recital Tana Mercè i Cèlia Riba que llegiren les traduccions dels textos que Chenjerai Hove va recitar en anglès i la seva llengua materna, el shona.