La manera com la traducció incideix en el panorama de la diversitat cultural i lingüística del món va ser el tema de discussió dominant a la passada reunió del Comité de Traducció i Drets Lingüístics del PEN Internacional a Ohrid, Macedònia, els passats dies 17-20 de Juny del 2004.

Tant el debat intern sobre les activitats del Comité Internacional com la presentació de propostes dels diferents centres participants van estar marcades per aquesta qüestió, en una intensa sessió de treball animada no només per l’entusiasme dels assistents sinó també per la concreció dels projectes que s’hi estan portant a terme actualment en diferents centres PEN del món.

La reunió de Ohrid incloïa com a punt principal, en el programa de les sessions, el debat sobre la ressolució de Guadalajara en torn a l’ús de l’espanyol, juntament amb l’anglès i el francès, com a llengües oficials de comunicació per totes les activitats i reunions del PEN a nivell internacional. El Secretari General del PEN Internacional, Terry Carlbom, estenia al Comité Internacional reunit a Ohrid la pregunta, amb caràcter consultiu, sobre quina hauria de ser l’aplicació d’aquesta ressolució d’ençà va ser proposada per la Fundació Iberoamericana de Centres PEN al món ara fa més de sis anys.

A la trobada de Ohrid, els assistents del Comité Internacional de Traducció i Drets Lingüístics eren representants dels centres PEN macedoni, armeni, búlgar, serbi, croata, montenegrí, turc, hongarés, norueg, suec, kurd, grec, portuguès i català. A la reunió també hi figuraven alguns convidats especials del PEN macedoni, com el Dr. Nulo Minissi de Itàlia, rector de l’Istituto Orientale de Nàpols, qui ha estat recentment guardonat pel govern macedoni per la seva important tasca en la lingüística comparativa de la família eslava. La trobada del PEN Internacional va ser una oportunitat per homenatjar novament a l’especialista.

Tot i la notada absència dels centres hispanoparlants, la qüestió plantejada pel Secretari General va suscitar un acaloradíssim debat al voltant no només de consideracions ideològiques, i lingüístiques, sinó sobretot econòmiques. El model de la Unió Europea pel que fa a la traducció i interpretació multilíngue de tota la comunicació i documentació dels organismes internacionals va ser qüestionat amb diferents arguments, així com també el criteri de primacia o exclusió d’unes llengües en favor de unes altres, o l’impacte que aquesta mena de mesures tenen sobre les comunitats de llengües minoritàries.

Atesa la dificultat de cloure aquesta qüestió, el Secretari General va demanar a la presidenta del CTDL del PEN Internacional i vicepresidenta del PEN macedoni, Kata Kulavkova, la constitució d’una Comissió Redactora de “Directrius per l’ús de llengües en la comunicació internacional del PEN”, els resultats de la qual seran presentats en sessió especial de debat a la propera assamblea mundial del PEN a Noruega després de l’estiu. La Comissió Redactora està composada pels representants dels centres noruec, hongarès i català: Bente Christensen, Eva Tóth, i Ana Romero.

El debat sobre el cas de l’espanyol al PEN es va veure ampliat a la tarda per una reflexió més asserenada i de fons sobre els reptes de la traducció en el món actual a la vista dels diferents models de diversitat que aporten diferents cultures. No només el concepte de diversitat proposat pel PEN macedoni, sinó també les idees de l’hibridisme lingüístic (Eleni Karasavidou, de Grècia) o les llengües en contacte (Dr. Nulo Minissi), haurien de ser examinades en profunditat en properes sessions i activitats del Comité Internacional. La discussió del Comité Internacional va posar de rellevància la tensió existent entre els models de diversitat que s’en deriven de diferents comunitats etno-lingüístiques o culturals, aixi com va també notar la discrepància entre els models de diversitat provinents de l’antropologia en comparació amb els provinents de la investigació lingüística. El Comité Internacional va recomanar als centres PEN una reflexió pausada i estructurada en aquesta direcció de cara a la realització d’activitats o la consecució de projectes comuns en el futur.

Durant la sessió de Ohrid, a més d’aquestes qüestions principals, els diferents centres PEN van fer també resum i presentació de les seves activitats i propostes a la comunitat internacional. La presidenta del Comité Internacional de Traducció i Drets Lingüístics i vicepresidenta del PEN macedoni, Kata Kulavkova, va renovar la composició del Comité de Redacció de l’editorial electrònica Diversity i va fer esment de la antologia de poesia catalana en traducció publicada a Macedònia per Mateja Matevski. El President del PEN portuguès, Casimiro de Brito, va presentar el seu projecte pel “poema infinit” SOPRO/BREATH/RESPIRO/SOUFFLE…, del qual ja se n’ha fet una primera tirada de versos amb poetes de Portugal (Casimiro de Brito), Anglaterra (Richard Burns), Macedònia (Katika Kulovska), Líban (Hyam Yared) i Japó (Ban’ya Natsuishi). La vicepresidenta del PEN noruec Bente Christensen va descriure un projecte social d’integració d’inmigrants en comunitats de recepció a través de la tasca de la traducció literària. La representant del PEN Català, Ana Romero, va fer presentació de les últimes activitats del PEN Català: actes del Forum, activitats del CTDL (especialment, la sèrie de trobades sobre traducció literària “A l’ombra de la diversitat”) i la nova web de documentació i promoció del CTDL, així com també va convidar als diferents centres internacionals a coordinar esforços en la organització del cicle de conferències per a la propera temporada: “Diàlegs en el Mediterrani”, del qual en sereu informats molt aviat.

Un punt final a destacar van ser les propostes portades pel PEN Català a la conferència de Ohrid. A la vista de l’èxit i l’impacte social i comunicatiu de les activitats del PEN Català en el context del Fòrum 2004 de les Cultures i per aprofitar la nostra actual xarxa organitzativa, la representant del CTDL català va proposar que la propera reunió del Comité Internacional de Traducció i Drets Lingüístics de l’any 2005 tingui lloc a Barcelona i d’aquí endavant de manera rotativa a diferents centres del món, per poder donar més de visibilitat internacional a les activitats d’aquest comité del PEN. El Secretari General del PEN Internacional, assistent a la trobada del Fòrum a Barcelona, van destacar la capacitat organitzativa del PEN Català, felicitant-nos per la iniciativa i recolzant amb entusiasme la nostra proposta.

El Comité Internacional va aprovar unànimement que 8a trobada del Comité de Traducció i Drets Lingüístics del PEN Internacional de l’any 2005 se celebri a Barcelona i va trobar adequat adoptar un model d’organització similar al de les activitats Pre-Fòrum que aquí vàrem utilitzar, per la qual cosa la reunió mundial de Centres PEN a Noruega de la propera tardor ja inclourà algunes accions en la direcció de preparar el camí d’una important trobada sobre traducció i drets lingüístics a Barcelona.