La seqüència que ara encetem és, pel que fa al PEN Internacional, una entranyable història de solidaritat que els estudiosos podran rastrejar en l’epistolari de Riba i en el testimoni de Marià Manent. A El vel de Maia, en l’anotació del 24 de desembre de 1938, Marià Manent escriu: «Al vespre arriba l’avi. Porta la resta del paquet de Langdon-Davies, el d’en Millàs, un de Supervielle i un de Pérez Alfonseca. Em diu també que en Figuerola m’ha dut un paquet de queviures obsequi del PEN Club: amb aquest no hi comptava. Quin goig feia la taula! Aquesta abundor, després de tantes privacions, fa una alegria estranya. Però encongeix pensar que hi ha tanta gent que sofreix, que viu en l’estretor i la fam.»