Una de les accions significatives de diplomàcia cultural que el PEN Català portarà a terme enguany serà la presentació a les Nacions Unides d’un informe sobre l’estat de protecció dels drets fonamentals a la protesta: les llibertats d’expressió, informació i reunió. En aquest informe, el PEN Català vol destacar especialment l’excessiva limitació que suposa per a la llibertat d’expressió l’aplicació judicial dels actuals tipus penals que puneixen el  discurs de l’odi i l’enaltiment del terrorisme a l’estat espanyol.

Aquest informe, que s’ha de presentar ja formalment a mitjans de juliol del 2019, serà un dels documents als quals l’estat espanyol haurà de contestar durant l’Examen Periòdic Universal (Universal Periodic Review, UPR en anglès) que es desenvolupar el gener del 2020.

L’Examen Periòdic Universal és una revisió a la qual estan sotmesos, cada cinc anys, tots els estats membres de les Nacions Unides. És tracta d’un procés sota l’auspici del Consell de Drets Humans que representa una ocasió per a les ONG i altres associacions de la societat civil de fer arribar les seves recomanacions als estats que passen la revisió pel que fa a aquests Drets. Durant aquest procés, cada estat ha d’exposar quines mesures ha adoptat per millorar la situació dels drets humans al país i per complir les seves obligacions en la matèria.

Encara que es tracti d’un procés molt burocràtic, i en moltes ocasions feixuc, també representa una eina per apuntar, en un auditori internacional, algunes violacions o anomalies pel que fa la salvaguarda dels Drets Humans i recomanacions per solucionar-les.

L’informe  que presentarà el PEN Català representa una ampliació i aprofundiment de l’informe sobre el discurs de l’odi publicat a la web del PEN Català i del PEN Internacional, ja que considerem que el marc jurídic actualment en vigor a Espanya té un impacte molt negatiu sobre la llibertat d’expressió en general i artística en particular. Les aportacions del PEN Català a aquest informe han estat encarregades al jurista Robert Guixaró, autor també de l’informe ja esmentat, i serà presentat a les Nacions Unides conjuntament amb l’associació Freemuse i amb el suport del PEN Internacional.

No és el primer cop que el PEN Català realitza una acció de diplomàcia cultural a les Nacions Unides. El 2010 va presentar a la revisió periòdica d’Espanya d’aquell any un informe elaborat per Patrícia Gabancho, vocal del Comitè de Drets Lingüístics del PEN Català entre 2009 i 2013, on denunciava l’ús anecdòtic del català a la Justícia, concloent que la situació legal del català, tot i ser llengua cooficial, no era equivalent a la del castellà, sobretot en l’àmbit jurídic. Una desigualtat que encara no s’ha resolt.

Pots llegir l’informe sencer aquí.